Konkurs na zagospodarowanie nabrzeża w Mikołajkach – I nagroda

lumn-group]

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej zagospodarowania nabrzeża jeziora Mikołajskiego w Mikołajkach - 1 nagroda.

Architekci: Maciej Parysek, Jakub Jasiewicz, Filip Pudło, Natalia Budna

A competition for the development of an architectonic and urban conceptual design of the Mikołajski Lake embankment in Mikolajki - 1st prize

[/column-group]

1

f b d e